JDK "AUSTRIS" UZŅEM

JAUNUS DEJOTĀJUS !

AKTUALITĀTES

SEZONAS ATKLĀŠANAS PĀRGĀJIENS

GREIZAIS KOMPASS 2019

Lai uzzinātu par iespēju pievienoties JDK "AUSTRIS"